RU EN FA

بخش مهندسی کیفیت طلایه

با توجه به استراتژی طلایه درخصوص تولید محصولاتی با کیفیت و رعایت اصل مشتری مداری، از ابتدای تاسیس با ایجاد واحد کنترل کیفیت و پس از آن از سال ۱۳۸۲ با تمرکز بیشتر بر کیفیت از طریق ایجاد واحد مهندسی کیفیت، توانسته ایم با بهره گیری از نیروهای متخصص و کارآمد، استانداردهای ملی و بین المللی، ابزارهای کیفی، تجهیزات آزمایشگاهی و سیستم های مدیریتی اقدام به تولید محصولاتی با کیفیت برتر نماییم.

همچنین در این راستا سازمان مبادرت به هم اکنون مهندسی کیفیت در مجتمع صنعتی طلایه در ۴ حوزه ی تضمین کیفیت، کنترل کیفیت، آزمایشگاه و کالیبراسیون فعالیت می نماید.

mohandesi20